Awaryjne odzyskiwanie danych z bazy danych ORACLE

  Zdarzenia    Skutki     Odzyskiwanie      Pobieranie      Kontakt   
100% Skuteczność odzyskiwania Telefon awaryjny : +48 603712907
 Informacje o odzyskiwaniu i narzędziach
Co nowego ?? 24 październik 2011 - poniedziałek
 
Oracle recovery whitepapers
Dzięki nowym mechanizmom odzyskiwania dane przechowywane w dużych zbiorach ORACLE BIGFILE będą od teraz dostępne w procesie odzyskiwania.
Duże pliki wzbogaciły profil dla baz 10.2.x.x, lecz niedługo zostanie on zaimplementowany do wszystkich profili odzyskiwania dla baz >9.x.x.x.
 
Oracle recovery whitepapers
Możliwość odzyskiwania danych złożonych SDO_GEOM stała się dodatkowym elementem wersji dbView z oznaczeniem 2.7.29.177.
Dodatkowo nowy profil odzyskiwania 7.2.x.x.x umożliwi użytkownikom starszych wersji przeglądanie uszkodzonych baz danych opartych na bazie ORACLE w wersji 7.2.x.x.x.
  Oracle recovery whitepapers Dodatkowe moduły DDLumożliwiają głębsze poznanie uszkodzonej bazy pod kątem znajdującego się we wnętrzu kodu PL*SQL, dodatkowo poznanie utraconych reguł, uprawnień obiektowych i bazodanowych, szybszy intefejs użytkownika dzięki podręcznym menu i klawiszon szybkiego dostepu (F3 - podgląd, F4 - odzyskanie metodą OCI, F5 - metodą FAST OCI), to tylko kilka z wymienionych nowości znajdującyh się w programie dbView.

scott recovery oracle

  -- Wiadomości, Kontakt. Pobieranie.

  Oracle recovery Kolejna odsłona dbView for ORACLE, Tym razem dodano możliwość odtwarzania kolejnych elementów bazy danych takich jak: typy, ciała typów, pakiety oraz ciała pakietów. Dzięki wprowadzeniu w wewnętrznej strukturze programu indeksów przeszukujących uzyskano szybsze działanie podczas odzyskiwania kodów procedur funkcji i wielu innych elementów BD. Równocześnie dodany interfejs FAST OCI umożliwia wprowadzenie w ciągu 2 sek. ponad 10 000 rekordów z odzyskanej bazy danych wprost do nowopowstałej instancji..


  -- Wiadomości, Kontakt. Pobieranie.

  Oracle whitepapers Nowa wersja dbView otrzymała nowy interfejs startowy odzyskiwania danych. Teraz łatwiej i szybciej skonfigurujesz ustawienia początkowe, wybierając jedynie plik SYSTEM (SYSTEM_01).

Czarodziej odzyskiwania
  -- Wiadomości, Kontakt. Pobieranie.

     
  Oracle whitepapers dbView od teraz obsługuje również ORACLE XE
  -- Wiadomości, Kontakt. Pobieranie.
  Oracle whitepapers dbView wersja oficjalna do odzyskiwania danych zawartych w surowych plikach BD ORACLE danych.


  -- Wiadomości, Kontakt. Pobieranie.

  Oracle whitepapers dbView wersja BETA do przeglądania danych zawartych w uszkodzonych plikach BD ORACLE danych.
  -- Wiadomości, Kontakt. Pobieranie.
  Oracle whitepapers Zdalny proces odzyskiwania danych.
  -- Wiadomości, Kontakt.
  Zmodyfikowany algorytm odzyskiwania znacznie poprawił wydajność, teraz w procesie odzyskiwania 100 000 rekordów/min.
  -- Wiadomości, Kontakt.
Oracle whitepapers Wysyłanie danych do odzyskania
  -- Kontakt.
Oracle whitepapers Odzyskiwanie danych zawartych w indeksach
  -- Wiadomości,Wersje.
Darmowa wersja do odzyskiwania danych z BD
  -- Wiadomości, Pobierz,Wersje
Oracle discussion Prezentacja oprogramowania na PLOUG 2004 wzbogaciła możliwości ..
  -- PLOUGWiadomości
Oracle whitepapers Od teraz baza Oracle10g również w zasięgu oprogramowania Recovery-for-Oracle...
  -- Wiadomości,Wersje
Oracle press Pierwsze wydanie Recovery dla BD Oracle...
  -- Wiadomości
 

      Zapamiętaj !!!


 Jeżeli twoja baza danych ulegał uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, NATYCHMIAST WYKONAJ KOPIĘ wszystkich danych plików (woluminów, dysków itp.) niczym podejmiesz jakiekolwiek działania zmierzające do naprawy danych. Z doświadczenia serwisu recovery-for-oracle.com wynika iż właśnie w procesie tzw. naprawy BD nieodwracalnemu zniszczeniu ulega większość danych, które mogłyby być odzyskane w dalszym procesie odzyskiwania.
 

 

 Jeżeli proces odzyskiwania nie  przyniesie dla ciebie oczekiwanych  efektów poniesiesz jedynie koszty  analizy plików.  

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy
  dbView
Sprawdz czy elementy które uległy uszkodzeniu nadal są dostepne w twojej bazie danych. Umożliwi ci to specjalny program dbView


 

 
  Recovery FAST
Ponad 100 000 rekordów/min odzyskasz w procesie odzyskiwania po zakończeniu procesu analizy nadesłanych plików uszkodzonej BD
 
 
Recovery BlokInfo
Możesz wysłać do nas próbkę twojego pliku z danymi, abyśmy wiedzieli jak bardzo zniszczone są twoje dane. Umożliwi ci to specjalny program BlockInfo. więcej>>

Recovery DataInfo!
Policzenie ilości danych zawartych w twoich  przestrzeniach tabel pozwoli Ci zadecydować, czy warto odzyskiwać dane w sposób tradycyjny. więcej>>

  Czy wiesz że .........
Definicja typu VARCHAR2(2000) nie rezerwuje w bazie 2000 bajtów do przechowywania danych, a jedynie nie pozwala wprowadzić wartości tekstu dłuższej niż 2000 znaków.
· Nadmiarowe wykorzystanie indeksów podnosi poziom zabezpieczenia twoich danych.
· Wielkośc bloku danych bazy ma znaczny wpływa na szybkośc działania twojej BD.
· Nie ma tabeli która przechowuje ilośc rekordów w innych tabelach.

Dzięki ustawieniu odpowiednich parametrów, nawet uszkodzoną bazę można podnieść.

Dodatkowe parametry BD ORACLE

_allow_read_only_corruption _allow_resetlogs_corruption


  Tematy dodatkowe :
unloader oracle unloader deleted records oracle truncated records oracle oracle repair corrupted oracle recovery oracle recover baza danych oracle oracle odzyskiwanie oracle recovery oracle dul system.dbf dul download dul oracle recovery script logs backup ORA-00600 rescue recovery dul odzyskiwanie danych Oracle Dba recovery database sql database RMAN restore data recovery raid data recovery Oracle Backup
Wiedza danych: ActionFront - JMU - CRM - Pro-DBA - Oracle consultancy - Quest - JL Com - TechOnTheNET - dbForums - Oreilly - FortuneCity 
Recovery-for-ORACLE: ORACLE - Google - Borland 


Copyright © 2010 Mathnoid Ltd. Wszystkie znaki użyte na tej stronie są znakami towarowymi. Wykorzystywanie ich w celach zarobkowych jest zastrzeżone.
Przedstawione oprogramowanie nie jest w żaden sposób zalecane przez firmę ORACLE. Pobierając je oraz uruchamiając wykonujesz to na własną odpowiedzialność.