Awaryjne odzyskiwanie danych z bazy danych ORACLE

  Zdarzenia    Skutki     Odzyskiwanie      Pobieranie      Kontakt   
100% Skuteczność odzyskiwania Telefon awaryjny : +48 603712907
 Informacje o odzyskiwaniu i narzędziach
Co nowego ?? 24 październik 2011 - poniedziałek
 
Oracle recovery whitepapers
Dzięki nowym mechanizmom odzyskiwania dane przechowywane w dużych zbiorach ORACLE BIGFILE będą od teraz dostępne w procesie odzyskiwania.
Duże pliki wzbogaciły profil dla baz 10.2.x.x, lecz niedługo zostanie on zaimplementowany do wszystkich profili odzyskiwania dla baz >9.x.x.x.
 
Oracle recovery whitepapers
Możliwość odzyskiwania danych złożonych SDO_GEOM stała się dodatkowym elementem wersji dbView z oznaczeniem 2.7.29.177.
Dodatkowo nowy profil odzyskiwania 7.2.x.x.x umożliwi użytkownikom starszych wersji przeglądanie uszkodzonych baz danych opartych na bazie ORACLE w wersji 7.2.x.x.x.
  Oracle recovery whitepapers Dodatkowe moduły DDLumożliwiają głębsze poznanie uszkodzonej bazy pod kątem znajdującego się we wnętrzu kodu PL*SQL, dodatkowo poznanie utraconych reguł, uprawnień obiektowych i bazodanowych, szybszy intefejs użytkownika dzięki podręcznym menu i klawiszon szybkiego dostepu (F3 - podgląd, F4 - odzyskanie metodą OCI, F5 - metodą FAST OCI), to tylko kilka z wymienionych nowości znajdującyh się w programie dbView.

scott recovery oracle

  -- Wiadomości, Kontakt. Pobieranie.

  Oracle recovery Kolejna odsłona dbView for ORACLE, Tym razem dodano możliwość odtwarzania kolejnych elementów bazy danych takich jak: typy, ciała typów, pakiety oraz ciała pakietów. Dzięki wprowadzeniu w wewnętrznej strukturze programu indeksów przeszukujących uzyskano szybsze działanie podczas odzyskiwania kodów procedur funkcji i wielu innych elementów BD. Równocześnie dodany interfejs FAST OCI umożliwia wprowadzenie w ciągu 2 sek. ponad 10 000 rekordów z odzyskanej bazy danych wprost do nowopowstałej instancji..


  -- Wiadomości, Kontakt. Pobieranie.

  Oracle whitepapers Nowa wersja dbView otrzymała nowy interfejs startowy odzyskiwania danych. Teraz łatwiej i szybciej skonfigurujesz ustawienia początkowe, wybierając jedynie plik SYSTEM (SYSTEM_01).

Czarodziej odzyskiwania
  -- Wiadomości, Kontakt. Pobieranie.

     
  Oracle whitepapers dbView od teraz obsługuje również ORACLE XE
  -- Wiadomości, Kontakt. Pobieranie.
  Oracle whitepapers dbView wersja oficjalna do odzyskiwania danych zawartych w surowych plikach BD ORACLE danych.


  -- Wiadomości, Kontakt. Pobieranie.

  Oracle whitepapers dbView wersja BETA do przeglądania danych zawartych w uszkodzonych plikach BD ORACLE danych.
  -- Wiadomości, Kontakt. Pobieranie.
  Oracle whitepapers Zdalny proces odzyskiwania danych.
  -- Wiadomości, Kontakt.
  Zmodyfikowany algorytm odzyskiwania znacznie poprawił wydajność, teraz w procesie odzyskiwania 100 000 rekordów/min.
  -- Wiadomości, Kontakt.
Oracle whitepapers Wysyłanie danych do odzyskania
  -- Kontakt.
Oracle whitepapers Odzyskiwanie danych zawartych w indeksach
  -- Wiadomości,Wersje.
Darmowa wersja do odzyskiwania danych z BD
  -- Wiadomości, Pobierz,Wersje
Oracle discussion Prezentacja oprogramowania na PLOUG 2004 wzbogaciła możliwości ..
  -- PLOUGWiadomości
Oracle whitepapers Od teraz baza Oracle10g również w zasięgu oprogramowania Recovery-for-Oracle...
  -- Wiadomości,Wersje
Oracle press Pierwsze wydanie Recovery dla BD Oracle...
  -- Wiadomości
 

      Zapamiętaj !!!


 Jeżeli twoja baza danych ulegał uszkodzeniu w jakikolwiek sposób, NATYCHMIAST WYKONAJ KOPIĘ wszystkich danych plików (woluminów, dysków itp.) niczym podejmiesz jakiekolwiek działania zmierzające do naprawy danych. Z doświadczenia serwisu recovery-for-oracle.com wynika iż właśnie w procesie tzw. naprawy BD nieodwracalnemu zniszczeniu ulega większość danych, które mogłyby być odzyskane w dalszym procesie odzyskiwania.
 

 

 Jeżeli proces odzyskiwania nie  przyniesie dla ciebie oczekiwanych  efektów poniesiesz jedynie koszty  analizy plików.  

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy
  dbView
Sprawdz czy elementy które uległy uszkodzeniu nadal są dostepne w twojej bazie danych. Umożliwi ci to specjalny program dbView


 

 
  Recovery FAST
Ponad 100 000 rekordów/min odzyskasz w procesie odzyskiwania po zakończeniu procesu analizy nadesłanych plików uszkodzonej BD
 
 
Recovery BlokInfo
Możesz wysłać do nas próbkę twojego pliku z danymi, abyśmy wiedzieli jak bardzo zniszczone są twoje dane. Umożliwi ci to specjalny program BlockInfo. więcej>>

Recovery DataInfo!
Policzenie ilości danych zawartych w twoich  przestrzeniach tabel pozwoli Ci zadecydować, czy warto odzyskiwać dane w sposób tradycyjny. więcej>>

  Czy wiesz że .........
Definicja typu VARCHAR2(2000) nie rezerwuje w bazie 2000 bajtów do przechowywania danych, a jedynie nie pozwala wprowadzić wartości tekstu dłuższej niż 2000 znaków.
· Nadmiarowe wykorzystanie indeksów podnosi poziom zabezpieczenia twoich danych.
· Wielkośc bloku danych bazy ma znaczny wpływa na szybkośc działania twojej BD.
· Nie ma tabeli która przechowuje ilośc rekordów w innych tabelach.

Dzięki ustawieniu odpowiednich parametrów, nawet uszkodzoną bazę można podnieść.

Dodatkowe parametry BD ORACLE

_allow_read_only_corruption _allow_resetlogs_corruption


  Tematy dodatkowe :
unloader oracle unloader deleted records oracle truncated records oracle oracle repair corrupted oracle recovery oracle recover oracle baza danych oracle odzyskiwanie system.dbf odzyskiwanie danych recovery dul dul oracle recovery ORA-00600 backup dul download logs database oracle recovery script Oracle Dba oracle dul rescue sql database data recovery restore recovery RMAN raid data recovery Oracle Backup
Wiedza danych: ActionFront - JMU - CRM - Pro-DBA - Oracle consultancy - Quest - JL Com - TechOnTheNET - dbForums - Oreilly - FortuneCity 
Recovery-for-ORACLE: ORACLE - Google - Borland 


Copyright © 2010 Mathnoid Ltd. Wszystkie znaki użyte na tej stronie są znakami towarowymi. Wykorzystywanie ich w celach zarobkowych jest zastrzeżone.
Przedstawione oprogramowanie nie jest w żaden sposób zalecane przez firmę ORACLE. Pobierając je oraz uruchamiając wykonujesz to na własną odpowiedzialność.