Awaryjne odzyskiwanie danych z bazy danych ORACLE

  English version

  Zdarzenia    Skutki     Odzyskiwanie      Pobieranie      Kontakt   
100% Skuteczność odzyskiwania Telefon awaryjny : +48 603712907
 
   Wiadomości
Skorzystaj z Google

 

     
  Zdalna praca należy teraz do codziennych zajęć każdego człowieka korzystającego z dobra internetu.

Równocześnie serwis www.recovery-for-oracle.com wprowadza do swojej oferty kolejne sposoby odzyskiwania danych:

1. Odzyskiwanie danych przy wykorzystaniu plików będących na serwerze zdalnym - przy wykorzystaniu programu dbInfo-Client (tylko niewielka ilość danych potrzebnych do całkowitego procesu odzyskiwania jest kompresowana na serwerze klienta i przesyłana w czasie rzeczywistym do odzyskania do serwisu recovery-for-oracle.com).

2. Odzyskiwanie przy wykorzystaniu zdalnego dostępu do zasobów klienta poprzez VPN, Remote Administrator, Zdalny Pulpit itp ..
W tym przypadku na komputerze klienta niezbędna jest odpowiednia konfiguracja dostępu m.in.
- dostęp do docelowej bazy danych Oracle poprzez mechanizmy OCI,
- dostęp do uszkodzonych plików bazy danych (najlepiej zgromadzonych na serwerze).
Ciekawostki, Wiadomości
  Zbudowany od nowa algorytm odzyskiwania danych pozwolił znacznie usprawnić proces odzyskiwania, teraz ponad 100 000 rekordów/min !!!. Pozwala to na odzyskiwanie znacznie większych ilości danych w znacznie krótszym czasie. Dla porównania poprzednio algorytm odzyskujący wprowadzał do bazy około 1000 rekordów/min. Wydajniejszy algorytm to równocześnie krótszy czas oczekiwania na pierwszy raport o stanie nadesłanych plików BD.
Ciekawostki, Wiadomości
Oracle news Odzyskiwanie danych zawartych w indeksach dało początek nowej jakości odzyskiwania, od teraz dane odzyskane bezpośrednio z tabeli mogą być na bieżąco porównywane z danymi zawartymi w indeksach. Wynikiem porównania może być raport o brakujących rekordach tabeli. Zakładając, że każda tabela posiada conajmniej jeden indeks istnieje duże prawdopodobieństwo dokładnej analizy porównawczej TABELA <-> INDEKS.
Ciekawostki
 
Aby przedstawić bliżej istotę procesu odzyskiwania danych przygotowana została wersja demonstracyjna programu Recovery-for-Oracle. Posiada ona ograniczoną funkcjonalność jedynie do prezentacji odzyskanych danych bez możliwości ich zapisu. Dodatkowym utrudnieniem jest brak instrukcji obsługi programu, co dla osób nie posiadających podstawowych umiejętności w poruszaniu się w zaułkach BD Oracle może być przeszkodą nie do pokonania.
Pobierz
 
Oracle discussion Prezentacja oprogramowania na PLOUG'2004 dała możliwość bezpośredniej konfrontacji oprogramowania z oczekiwaniami użytkowników. Po pierwsze odzyskać hasło innego użytkownika :), dane później. Dyskusja nad przebiegiem całego procesu odzyskiwania doprowadziła do stworzenia osobnych opracowań pozwalających ocenić przydatność procesu odzyskiwania. Programy Recovery BlockInfo oraz Recovery DataInfo pozwalają określić lub w dużym stopniu przybliżyć skuteczność działań związanych z awaryjnym odzyskiwaniem.
PLOUG,Pobierz,Wiadomości
 
Oracle discussion Przyspieszona ścieżka odzyskiwania pozwala na wykonanie całego procesu odzyskiwania - dla baz których zawartość nie przekracza 200tyś. rekordów danych - w ciągu 4 godzin..
Wiadomości
 
Oracle whitepapers Dzięki drobnym zmianom, które zaszły w zapisie danych od wersji poprzednich do wersji 10,
również dane z tej wersji podlegają procesowi odzyskania.
Wersje

 

Oracle press
Pierwsze wydanie Recovery dla BD Oracle nosiło nazwę "OraRescue". 
Posiadało możliwość skanowania uszkodzonych plików bazy, analizowało ich strukturę oraz odzyskiwało jedynie dane z tabel systemowych.
Początkowo wystarczyło to aby zapisać wszystkie elementy użytkownika SYS, 
przeanalizować zawartość bazy i "manulanie" odzyskać jedynie potrzebne dane z wybranych tabel konkretnego użytkownika.
Nie wszystkie typy danych podlegały odzyskaniu, jedynie tym numeryczny, znakowy i zapisu daty.
Z czasem pojawił się pomysł, aby pracę ręczną zautomatyzowąć. 
Wiadomości
 
Szukaj na stronie

 

Wiedza danych: ActionFront - JMU - CRM - Pro-DBA - Oracle consultancy - Quest - JL Com - TechOnTheNET - dbForums - Oreilly - FortuneCity 
Recovery-for-ORACLE: ORACLE - Google - Borland 


Copyright © 2005 Mathnoid Ltd. Wszystkie znaki użyte na tej stronie są znakami towarowymi. Wykorzystywanie ich w celach zarobkowych jest zastrzeżone.
Przedstawione oprogramowanie nie jest w żaden sposób zalecane przez firmę ORACLE. Pobierając je oraz uruchamiając wykonujesz to na własną odpowiedzialność.